Thép Tiến Lên tạm ứng cổ tức đợt 1/2017, phần trăm 5% bằng tiền

0
100

Dự kiến ngày chốt quyền là 5/1/2018 & đc chi trả trong tháng 2/2018.

công ty cổ phần tập đoàn Thép Tiến Lên (Mã: TLH) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt một năm 2017, Tỷ Lệ 5% bằng tiền. Ngày chốt quyền cổ có nghĩa là 5/1/2018, tức ngày 4/1/2018 giao dịch không hưởng quyền. Dự kiến số tiền chi trả cổ tức vào khoảng 45,7 tỷ việt nam đồng.

==>> Xem thêm : http://xehoi.edu.vn/nhu-cau-thep-nam-2018-se-dat-dinh-vao-thang-3-thang-4.html

 

thời gian triển khai chi trả trong tháng 2 năm 2018. nguồn vốn triển khai từ lệch giá sau thuế chưa phân phối của người sử dụng. Tính tới vào cuối quý III, Thép Tiến Lên có 540,67 tỷ VNĐ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

==>> Tham khảo : http://baongoclaptop.com/nhu-yeu-thep-nam-2018-se-dat-dinh-trong-thoi-diem-thang-3-va-thang-4.html

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, Tỷ Lệ cổ tức, hình thức chi trả và thời điểm chi trả cổ tức được ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định trên kế hoạch doanh thu sau thuế 265,32 tỷ VNĐ. Trước đó, năm 2016, Thép Tiến Lên chi cổ tức 20% cho cổ đông, Trong đó 10% bằng tiền, 10% bằng cổ phiếu.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Thép Tiến Lên đạt lệch giá sau thuế 254,6 tỷ VNĐ, xong 96% kế hoạch năm.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.