Giới thiệu những đồng tiền ảo tiềm năng nên đầu tư hiện nay

0
35

Ngay sau khi bitcoin ra đời thì các đồng tiền ảo khác cũng lần lượt được sinh ra. Có những đồng vừa ra không bao lâu thì giá lên cao ngút, có những đồng thì giá không lên không xuống. Bài viết tin tức tiền điện tử hôm nay dưới đây sẽ giới thiệu những đồng tiền ảo tiềm năng để bạn tham khảo.

Những đồng tiền ảo tiềm năng trong tương lai

1. Cardano (ADA)
Theo thông cáo báo chí của Cardano Foundation, một gói cập nhật thông tin ico được phát hành bữa nay đánh dấu lần trước tiên kể từ lần ra mắt vào tháng 9 năm ngoái bao gồm một đầu vào đáng kể của hàng ngũ dự án phía sau.

Vào ngày 03 tháng 3, tổng giám đốc của IOHK, ông Charles Hoskinson đã phát biểu rằng bản vá 1.1 sắp tới của Cardano sẽ sẵn sàng từ ngày 6 tháng 3 năm 2018. Sau đó, ông nói thêm rằng sẽ phát hành nhiều ghi chú hơn nữa ngay khi bản cập nhật được hoàn tất. Đây chắc chắn là một tín hiệu tốt cho đại gia đình Cardano, ngay cả khi giá có chiều hướng giảm xuống.

Có thể các bản vá không lớn, nhưng nó vẫn cho thấy rằng đội ngũ đang làm việc nhằm giúp cho nền móng Cardano an toàn. Cũng có thể bản vá này sẽ chưa có một số cải tiến phần mềm liên hệ đến trình cài đặt trên Linux của ví Cardano. Để cho bản vá phù hợp với phong cách của IOHK, mọi thứ cần phải được phê chuẩn trước khi được phát hành. Bản vá này là một sự chỉnh sửa trong phần mềm mà chúng tôi hy vọng các ghi chú của Charles sẽ làm sáng tỏ hơn.

Cardano không phải là coin trước nhất thực hành thuật toán “proof of stake”. Đây là lần trước hết nó đạt được trạng thái Peer-reviewed để đảm bảo an toàn cho thuật toán. Hệ thống làm giảm đáng kể lượng năng lượng tiêu hao bởi blockchain và mang lại ích lợi cho những người tham dự. Hệ thống sử dụng một mảng các bên liên quan để hình thành sự đồng thuận và tạo ra các sàn giao dịch mua bán bitcoin tại việt nam mới.

Các blockchain được lựa chọn ngẫu nhiên và những người tham dự phải đạt được sự đồng thuận phê duyệt thuật toán Ouroboros để tạo ra các yếu tố cho số ngẫu nhiên đó. Trái lại, một “slot” cho người đứng đầu sẽ được thiết kế để tạo ra khối tiếp theo và nhận được ADA.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.